Elin Vergoor

Alles over mode, wellness en gezond eten

Laat jouw werknemers niet stikken

Als er is gemeten dat er gevaarlijke stoffen in de lucht hangen op plaatsen waar wel werkzaamheden moeten worden verricht, heb je de plicht als werkgever om jouw werknemers een goede uitrusting te geven met adembescherming. Ieder jaar overlijdt er gemiddeld iemand aan blootstelling aan een gevaarlijke stof op het werk, je wilt dus niet dat dit jouw werknemer is. Als er wordt gewerkt in een ruimte met gevaar voor schadelijke stoffen moet je jouw werknemers daar altijd over informeren zodat ze zich bewust zijn van de gevaren.

Filter

Welke veiligheidsuitrustingen op het gebied van adem zijn er allemaal te koop? Je hebt verschillende soorten, namelijk: stofkapjes, deze zijn niet geschikt voor gevaarlijke dampen maar wel voor deeltjes in de lucht. Zijn er wel schadelijke stoffen in de atmosfeer dan is het nodig om te meten wat de concentratie is van deze stoffen in de lucht en te controleren wat de grenswaarde ervan is. Zo kun je bedenken welke klasse filter voor jouw werknemers geschikt is: A (organische gassen), B (anorganische gassen), E (zure gassen) of K (ammoniak).

Persluchtfilter en vluchtmasker

Voor een verontreiniging van boven de 1%, een zuurstofgehalte van minder dan 19%, extra risicovolle stoffen of werkzaamheden in besloten ruimten moet er gebruik worden gemaakt van een persluchtfilter. Deze maakt gebruik van een volgelaatsmasker en lucht die wordt aangevoerd in een compressor of flessen. Dan heb je ook nog vluchtmaskers, die ongeveer een kwartier bescherming bieden tegen de schadelijke dampen van brand. Tegenwoordig is allerlei soorten adembescherming gewoon via internet te bestellen.